"Квалификации и иновации" - Дъблин

Антоанета Георгиева, Славка Гугалова Анелия Пеева 26.06 -07.07.2022 г. - Дъблин Програма "Еразъм+", тема на квалификацията: "Модерни методики за класната стая"

Коментари