"Нови технологии и класни стаи" - Прага

Халил Доспатлийски, Мария Чорбаджиева, Людмила Рижук 25-31 Юли 2022, Чехия, Прага, "Еразъм+", тема на квалификацията: "Нови технологии и класни стаи"

Коментари