Публикации

"STEAM образование за иновативни учители" - Истанбул

"Паралелно използване на език и технологии в класната стая" - Дъблин

"Нови технологии и класни стаи" - Прага

"Квалификации и иновации" - Дъблин

Проект „Иновации, квалификация и наставничество за мотивация на учители“