"Паралелно използване на език и технологии в класната стая" - Дъблин

Алиш Алишов, Боряна Чорева, Василка Мишева, 01/08 – 05/08/2022 - Дъблин, Иралндия, "Еразъм+", тема на квалификацията: "Паралелно използване на език и технологии в класната стая"

Коментари